יועץ משפטי ותובע לועדה המקומית לתכנון ולבניה “נגב מערבי”.

יועץ משפטי ותובע. הועדה המקומית לתכנון ובניה "נגב מערבי" מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ משפטי ותובע לוועדה. מסמכי ההצעה ניתנים לעיון באתר האינטרנט של הועדה.http://ngm.bartech-net.co.il מועד ההגשה 02/05/2019 12:00 הערות הגשה:…

להמשך קריאה יועץ משפטי ותובע לועדה המקומית לתכנון ולבניה “נגב מערבי”.